linksbalk

Adviesbureau Lagas

Veiligheid, Arbo & Chemie

line

• Adviesbureau Lagas verleent diensten aan brancheorganisaties en EH&S-afdelingen op het gebied

   van gegevensverwerking in content management systemen en databases.

 

• Adviesbureau Lagas digitaliseert Risico Inventarisatie- en Evaluaties (RI&E’s) van brancheorganisaties

   in content management systemen en biedt ondersteuning bij structurele aanpassingen van RI&E’s.

 

• Adviesbureau Lagas verwerkt en controleert gegevens van grondstoffen en eindproducten in SAP.

   Denk hierbij aan recepturen, chemische en fysische eigenschappen en datasheets (SDS, TDS, PDS).

 

• In het kader van productintegratie is ervaring aanwezig met dataconversie via Excel,

   samenwerking met IT-specialisten en het opvragen van aanvullende productinformatie.

line

drs.ing. R.M. Lagas

Chemicus

Tel: 06 - 5169 0427

Contact

Leverantievoorwaarden

KvK: 27196554